Bibliometrija

Bibliometrija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, red. prof. dr. Južnič Primož

Vsebina

• definicija in predmet bibliometrije
• zgodovina, razvoj in teoretične osnove bibliometrije
• Indeksi citiranja in drugi informacijski viri za bibliometrijske analize
• primeri bibliometrijskih analiz, namen in uporaba rezultatov
• analiza citiranja
• metode vrednotenja različnih vidikov znanstvenega dela
• omejitve bibliometrije in njenih metod, ter njena povezave z drugimi metodami vrednotenja
• načrtovanje in izvedba bibliometrijskih raziskav