Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1

Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hriberšek Matej, red. prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

a) predavanja
Epistemologija klasičnih in humanističnih študijev v zgodovinskem prerezu; recepcija antične in humanistične književnosti in kulture v zrcalu izobraževalnih sistemov.
Sodobne metode pouka antične in humanistične književnosti. Korelacija med petimi najpomembnejšimi prvinami pouka klasičnih jezikov: jezikovni pouk – branje besedil – razumevanje besedil v kulturnem kontekstu – razumevanje poznejše recepcije – aktualizacija. Različni pristopi v evropski in ameriški šolski praksi.

Najpomembnejši vidiki kontekstualizacije:
- literarna zgodovina in teorija
- kulturna, socialna in duhovna zgodovina
- antropologija
- zgodovina idej
- zgodovina vsakdanjega življenja, itd.
Možnosti medpredmetnih povezav.

Vzgojni vidiki antične in humanistične književnosti in kulture:
- etični, estetski, politični, religiozni itd.;
- razumevanje zgodovinskih kontekstov in vrednostna avtorefleksija.
Pregled vzorčnih literarnih in kulturnozgodovinskih tem in pristopov k posredovanju. Kritični pregled tujih učbenikov, priročnikov in spletnih virov.
Oblikovanje učnih gradiv.

b) seminar
Vzorčna obravnava izbranih literarnih in kulturno-civilizacijskih tem v obliki seminarskih referatov in diskusije.