Didaktika francoščine 2

Didaktika francoščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

Preverjanje in ocenjevanje.
Predvidevanje težav, popravljanje napak. Načrtovanje preverjanja/ocenjevanja: kriteriji. Sprotno, končno preverjanje. Zunanje preverjanje. Samovrednotenje.
Načrtovanje pouka.
Učna priprava: določanje glavnih in delnih učnih ciljev. Učne oblike. Učna sredstva. Uporaba učbeniških gradiv in pomožnih sredstev. Učni pripomočki.
Učitelj francoščine.
Vseživljenjsko izobraževanje. Društva in ustanove, povezana z didaktiko francoščine in popularizacijo tega jezika.