Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Diplomsko delo se dela pod mentorskim vodstvom, pri čemer se njegove metode in koncept dela predstavi na seminarskem delu v sklopu predmeta Metodološki seminar za diplomsko delo. Vsebovati mora uvod, delovno hipotezo, metodološki pristop, interpretacijo rezultatov, zaključek in sklep, navedbo uporabljenih virov in literature. Obveznost je opravljena z uspešnim zagovorom naloge v kitajščini in slovenščini pred komisijo.

Literatura s področja diplomskega dela.