Etnologija Balkana

Etnologija Balkana

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bartulović Alenka, red. prof. dr. Jezernik Božidar

Vsebina

Historični pregled preučevanja kulture in načina življenja v JV Evropi; tuji in domači avtorji, ki so pisali o Balkanu; spreminjanje poudarkov v preučevanju Balkanskega polotoka. Geografske, politične, zgodovinske in kulturne meje na Balkanu; Balkan kot stičišče in meja med Vzhodom in Zahodom; Balkan in Evropa. Razsvetljenstvo in kulturna konstrukcija divjaka. Romantika in lokalni kolorit; orientalizacija Orienta. Razkroj tradicionalne kulture; patriarhat in kult junaka. Tradicionalna kultura in modernizacija. Vera in nacija. Diferenca kot identiteta; nacionalizem in nacionalna država. Preteklost, (kulturna) dediščina in zgodovina. Kolektivno pomnjenje in kolektivno pozabljanje.