Hrvaški in srbski jezik 3

Hrvaški in srbski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Jezikovna zvrstnost:
Standardni jezik in njegovo razslojevanje. Jezikovne funkcije. Funkcijska zvrstnost. Od besedilne do diskurzivne stilistike.

Diskurzna stilistika:
Stil, register, stilem. Odnos stilistike do lastne tradicije (retorika in stilistika; stilistika in druge discipline). Smeri v stilistiki. Diskurzna stilistika. Jezikovno razslojevanje in vrste diskurza. Zasebni in javni diskurz. Govorjeni in zapisani diskurz. Družbena moč v različnih vrstah diskurza.