Italijanska kultura in civilizacija 1

Italijanska kultura in civilizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Farinelli Patrizia, red. prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet seznanja študenta s kulturno dediščino Italije prek njenih poglavitnih geografskih, gospodarskih, družbenih, političnih in kulturnih značilnosti:
- geografski oris Italije s poudarkom na družbenih, kulturoloških in gospodarskih značilnostih posameznih pokrajin
- zgodovinski oris Italije s poudarkom na drugi polovici 19. stoletja (združenje Italije v enotno državo) in 20. stoletju (prva svetovna vojna, obdobje med obema vojnama, druga svetovna vojna, fašizem, povojno obdobje).