Italijanske lektorske vaje 2

Italijanske lektorske vaje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

Študenti:
- se seznanjajo z aktualnimi dogodki v Italiji
- spoznajo zakonitosti določenih besedilnih vrst (npr. znanstveni članek, časopisni članek, komentar, opravičilo, prošnja, poročilo, povzetek, intervju, recenzija, itd.),
Tematike iz italijanskega življenja: nekatere socialno-politične značilnosti italijanske družbe (kriminalne organizacije, osnovno o vlogi Berlusconija in političnem sistemu), knjige in film (bralne navade Italijanov, pregled osnovnih filmskih zvrsti, omeniti znane založbe in knjižne zbirke, knjižnice, način iskanja v knjižnicah), sodobna umetnost, socialna omrežja, status ital. jezika (odnos do narečij in do knjižnega jezika, italijanščina v svetu, zgodovina, jezik mladih, vpliv angleščine in drugih jezikov, spremembe v jeziku), aktualna vprašanja, emocije in nekateri z njim povezani problemi in vprašanja (nasilje, odnosi starši-otroci, odnos do živali, itd.),.
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji v povezavi z obravnavanimi področji.
Pisno izražanje: tvorba besedil v povezavi z obravnavanimi področji.