Angleška generativna slovnica

Angleška generativna slovnica

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ilc Gašper

Teoretična izhodišča, osnovni pojmi in izrazi ter metodološki postopki generativne slovnice. Cilji generativne slovnice kot splošne teorije jezika.
Pregled razvoja generativne slovnice: od standardnega modela do minimalizma.
Slovnica nacel in parametrov: model Government and Binding Theory (GBT) ('Vezalno-navezovalna teorija') s podsistemi: besednozvezna teorija, teorija udeleženskih vlog, teorija sklona, teorija vezalnosti, teorija navezovanja, teorija nadzora, teorija omejevanja. Transformacije: premik besednozveznega jedra, premik samostalniške besedne zveze, premik vprašalne zveze. Ravnina logične oblike.
Najnovejša inačica slovnice nacel in parametrov: minimalistični model. Primerjava GBT in minimalizma.

Carnie, Andrew. 2013. Syntax: A Generative Introduction. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell.
Chomsky, Noam. 2000. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
Golden, Marija. 2000. Teorija opisnega jezikoslovja: I. Skladnja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Haegeman, Liliane. 1994. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford, UK/ Cambridge, Mass.: Blackwell.
Newmeyer, Frederick J. 1996. Generative Linguistics: A Historical Perspective. London: Routledge.
Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.