Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja)

Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja)

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Črešnar Matija

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo. Predavanja v obliki izbranih poglavij iz bronaste in železne dobe, osredotočena na arheološko problematiko širšega področja od Kavkaza preko Balkanskega polotoka z Egejo in Apeninskega polotoka s severno Italijo do Srednje Evrope, predvsem alpskega in slovenskega prostora. Seminarji dopolnjujejo predavano snov in neposredno uvajajo v metodologijo stroke, v strokovno in znanstveno delo.