Arheologija mlajših obdobij 2

Arheologija mlajših obdobij 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Vsebina

Razvoj poselitve v fevdalni dobi: nastanek vasi, gradovi idr. utrdbe, urbanizacija. Povezanost naselbinskih oblik in struktur z gospodarskim in družbenim kontekstom. Pristopi v raziskavah podeželja. Razvoj vasi in poljske razdelitve v luči razvoja fevdalnih družbenih oblik in gospodarskih strategij. Razvoj kmečkih bivališč in gospodarskih objektov, nastanek kmetije kot arhitekturnega kompleksa. Srednjeveški grad kot gospodarsko središče, bivališče fevdalca in vojaška utrdba. Metode in pristopi v raziskovanju gradov. Zgodnje oblike gradov in nadaljnji stavbni razvoj, povezanost fortifikacijskih elementov s sočasno vojaško tehniko. Praktične funkcije (rezidenčna, gospodarska, vojaška) in simbolni pomen gradov. Srednjeveška urbana civilizacija: korenine, pravna in družbena specifika. Arheološki kriteriji urbanosti. Razvoj arhitekture in urbanizma, komunalna infrastruktura, gospodarstvo, versko življenje. Socialna diferenciacija, multietničnost in multikulturnost. Pristopi v raziskovanju srednjeveških mest (interdisciplinarno povezovanje).