Arheologija paleolitika in mezolitika 2

Arheologija paleolitika in mezolitika 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Vsebina

Analize tehnologij izdelave kamenih orodij, tipološke analize in analize sledi uporabe. Teorije o povezavi med razvojem človekovih kognitivnih sposobnosti in novimi tehnološkimi pristopi pri izdelavi kamenih orodij. Umetnost kot odraz simboličnega mišljenja. Poglabljanje znanja o paleolitskih in mezolitskih kulturah.