Arheologija zgodnjega srednjega veka 2

Arheologija zgodnjega srednjega veka 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Slovani in njihovo razseljevanje. Razmerje do staroselcev. Politično-zgodovinski okvir med 7. in 11. stoletjem. Ponovno pokristjanjevanje in prve cerkve. Tipokronologija predmetnih artefaktov na vzhodnoalpskem področju in v sosednjih pokrajinah. Prehod v visoki srednji vek in začetki fevdalizacije.

PLETERSKI, Andrej 1986, Župa Bled. Nastanek, razvoj in prežitki. Die Župa Bled. Entstehung, Entwicklung und Relikte. - Dela 1. razreda SAZU 30, Ljubljana, 1-154.
PLETERSKI, Andrej 1987, Sebenjski zaklad. - Arheološki vestnik 38, 237 – 330.
PLETERSKI, Andrej 2003, Osnove arheološke informacijske analize. - http://www.zrc sazu.si/iza/ff/Osnove.html, 1-28.
PLETERSKI, Andrej 1996, Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. - Zgodovinski časopis 50/2, 163 - 185.
PLETERSKI, Andrej in KNIFIC, Timotej 1999, Staroslovanska doba. - [v:] Zakladi tisočletij, Ljubljana, 362 - 403.
MILAVEC, T. 2009, A review of the research of the Early Middle Ages is Slovenia. – V: Arheološki vestnik 60, 249-270.
GUŠTIN, M. (ed.) Zgodnji Slovani, 2002. 195 str.
GUŠTIN, M. (ed.) Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino, 2008. 228 str.