Družina v stresni situaciji

Družina v stresni situaciji

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Svetina Matija

Vsebina

Teorije in modeli družine, ocenjevanje in razvoj družinskih odnosov, vlog in struktur, rizični in varovalni dejavniki adaptacije družinske strukture v posebnih živjenjskih situacijah: družina s kroničnim bolnikom, soočanje z boleznijo, smrtjo in telesnimi poškodbami, žalovanje, ločitev, hospitalizacija, prometnimi nesrečami, sodiščem, prilagajanje na tuje okolje, družina v vojni in naravnih nesrečah, družna z odvisnostjo od alkohola in drog, fizična, čustvena in spolna zloraba v družini, posvojitve in rejništvo, nasilje v družini.