Italijanska kultura in civilizacija 3

Italijanska kultura in civilizacija 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

Predmet seznanja študenta z geografsko, gospodarsko, družbeno, politično in kulturno podobo današnje Italije ter z identiteto Italijanov. Obravnava poglavitne značilnosti politične ureditve, šolskega sistema, gospodarskega sistema in temeljne kulturne inštitucije.