Izbrana poglavja iz japonske umetnosti

Izbrana poglavja iz japonske umetnosti

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hmeljak Marija Kristina, izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Vsebina

Pregled glavnih tokov japonske umetnosti od prazgodovine do današnjih dni ter njene materialna, družbene in religiozne pogojenosti. Glavni tokovi, umetniki in umetnine v japonskem slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, kaligrafiji, oblikovanju vrtov, lončarstvu in uporabni umetnosti. Estetski principi, religiozna tradicija, tehnike in materiali, ki so pogojevali razvoj japonske umetnosti, ter dojemanje vloge umetnosti pri različnih družbenih slojih skozi zgodovino Japonske. Pojmovanje originala in kopije v japonski umetnosti. Vplivi kitajske, korejske, kasneje zahodnih umetnosti na japonsko ter vplivi japonske na zahodne likovne umetnosti.