Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja novejše in sodobne slovenske lokalne zgodovine.

Literatura se določi za vsako leto posebej.

- J. Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 462 str. COBISS.SI-ID - 53084160
- Slovenska kronika 20. stoletja, Ljubljana 1996, 457 str, 598 str. COBISS.SI-ID - 37711873
- Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, Ljubljana 2005, 1509 str. COBISS.SI-ID - 221408256
- B. Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem, Maribor 2000, 496 str. COBISS.SI-ID - 45300481
- Različni članki o lokalni zgodovini, povezani z vsakoletno temo, objavljeni v zgodovinopisni periodiki.