Izbrane teme iz književnosti 2

Izbrane teme iz književnosti 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šabec Maja

1. sklop: Celestina med srednjim vekom in renesanso
Predmet seznanja študenta z zgodovinskim, kulturnim in literarnim kontekstom Celestine Fernanda de Rojasa. Na podlagi literarnokritiške analize besedila osvetli značilnosti srednjeveškega pojmovanja ljubezni, smrti, družbenih hierarhij in moralnih vrednot in jih sooča s prihajajočimi vplivi renesanse.
- zgodovinski in literarni kontekst 15. stoletja
- avtorstvo in okoliščine nastanka besedila
- problematika zvrstne opredelitve
- slogovne posebnosti
- Celestina in dvorsko literarno izročilo ter sentimentalni roman
- gorteskni realizem
- medbesedilnost
- parodija
- mizoginija in poveličevanje žensk
- vloga magije pri oblikovanju usode junakov
- dramske prvine in uprizoritvene možnosti

ARRELLANO, Ignacio, USUNÁRIZ, Jasús M. (eds.), El mundo social y cultural de la Celestina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt na Majni, 2009.
KALENIĆ RAMŠAK, Branka, MARKIČ, Jasmina, PIHLER, Barbara, ŠABEC, Maja. Hispanistična razpotja : Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2013.
López-Ríos, Santiago (ur.), Estudios sobre la Celestina, Istmo, Madrid, 2001.
MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, Orígenes y sociología del tema celestinesco, Anthropos, Barcelona, 1993.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola I: Edad Media. Cénlit Ediciones, Pamplona, 2001.
RICO, FRANCISCO: Historia y crítica de la literatura espanola I (Deyermond, Alan, Edad media), Crítica, Barcelona, 1979.
ROJAS, Fernando de: La Celestina, Dorothy Sherman Severin (ur.), Cátedra, Madrid, 1987.
ROJAS, Fernando de: La Celestina (de Fernando de Rojas), Peter Edward Russell (ur.), Castalia, Madrid, 1991.
ROJAS, Fernando de: La Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea, Francisco Rico (ur.), Crítica, Barcelona, 2000.
RUIZ RAMÓN, FRANCISCO: Historia del teatro espanol: Desde sus orígenes hasta 1900, Cátedra, Madrid.