Katalonščina 2

Katalonščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Vsebina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski časi: Preterit perfet i preterit indefnit d´indicatiu ; condicional d´indicatiu; present i imperfet de subjuntiu; Present d´ imperatiu;
- Ser i estar.
- nekatere glagolske perifraze.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture:
- pomembnejša poglavja iz katalonske zgodovine