Klasična arheologija 2

Klasična arheologija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Vsebina

Antične (rimska, etruščanska) kulture od nastanka protozgodovinskih družb Apeninskega polotoka v povezavah s kulturami Sredozemlja, preko mesta Rima, rimske republike in rimskega imperija kot tedanje oikumene in izhodišča bizantinske srednjeveške družbe na eni ter zahodnoevropskih družb na drugi strani. Geografija rimskega sveta. Prazgodovinske osnove rimske kulture in umetnosti, grška, feničanska, etruščanska in medioitalska kultura in umetnost ter dvojni vpliv helenizma na kulturo in umetnost rimske republike. Rimski urbanizem, arhitektura in tehnike gradnje – mesta, grobišča, inženirska arhitektura. Historična topografija (Rim). Rimski portret, propagandna umetnost in sarkofagi – razvoj in ideološka izhodišča, ikonografija. Rimske osnove zgodnjekrščanske umetnosti in umetnosti Bizanca ter karolinške Evrope.