Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika

Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Predmet seznanja študenta s posebnostmi španske in hispanoameriške dramatike od njunih začetkov do danes, s poudarkom na tokovih 19. in 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami gledališke umetnosti. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Španska dramatika:
- značilnosti španske dramatike od začetkov do konca Zlatega veka
Romantika: značilnosti in glavni predstavniki; Don Juan
20. stoletje:
- meščansko gledališče na prelomu stoletja
- »poetično« gledališče
- prenovitelji: Ramón del Valle-Inclán
- Federico García Lorca
- povojno tradicionalno in realistično gledališče, reakcija proti realizmu in »novi teater«
- tendence v sodobni dramatiki

Hispanoameriška dramatika:
20. stoletje:
- glavne tendence na začetku stoletja: realizem in eksperimentalizem
- neodvisna gledališča
- realizem; epsko gledališče
- zgodovinsko gledališče in gledališče absurda
- zadnje tendence: kolektivno besedilo in »miscelánea«

- DÍEZ BORQUE, JOSÉ MARÍA: Comentario de textos literarios: Método y práctica. Madrid: Editorial Playor.
- ESTÉBANEZ CALDERÓN, DEMETRIO: Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza Edotorial.
- GÁLVEZ ACERO, MARINA: El teatro hispanoamericano. Madrid: Taurus.
- GARCÍA BARRIENTOS, JOSÉ LUIS: Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid: Editorial Síntesis.
- RIZK, BEATRIZ J.: El nuevo teatro latinoamericano: una lectura histórica. Mineápolis: Prisma Institute.
- RUIZ RAMÓN, FRANCISCO: Historia del Teatro Espanol. Desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: Cátedra.
- RUIZ RAMÓN, FRANCISCO: Historia del Teatro Espanol. Siglo XX. Madrid: Cátedra.
- VERSÉNYI, ADAM: El teatro en América Latina. Cambridge: Cambridge University Press.