Književnost v španščini in druge umetnosti

Književnost v španščini in druge umetnosti

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 20

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

Interdisciplinarne povezave med književnostjo v španskem jeziku in drugimi umetnostnimi področji (likovna umetnost, glasba, film, fotografija). Teoretični temelji o povezavah med književnostjo in drugimi umetnostmi. Primeri povezav med književnostjo in drugimi umetnostmi v španskem in hispanoameriškem kontekstu.