Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika II: Bolgarski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, lekt. dr. Malakov Milen

Vsebina

Osnovne informacije o bolgarskem jeziku; cirilica (posebnosti bolgarske cirilice); bolgarsko glasoslovje; sedanjik, prihodnjik, oblike glagola ???, oblike preteklih glagolskih časov (imperfekt, aorist) in njihova raba, oblike osebnih zaimkov; člen, števnik; osnovno besedje in osnovne jezikovne zgradbe, ki služijo kot temelj osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
Branje enostavnejših besedil v bolgarskem jeziku in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Teme: družina, delo, prosti čas, družba, okolje.