Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Oblike preteklih glagolskih časov (perfekt, pluskvamperfekt) in njihova raba, oblike prihodnjiških glagolskih časov (prihodnjik v preteklosti, predvaritelni prihodnjik, predvaritelni prihodnjik v preteklosti.
Branje srednje zahtevnih besedil (B1); osnovno sporazumevanje o dani temi (opis, pripovedovanje, povzemanje besedil s parafraziranjem); tvorjenje ustnih/pisnih besedil v bolgarščini; spoznavanje novega besedja in prevajanje lažjih besedil.
Teme: vsakodnevni problemi mladih, zunanjost in značaj, promet, nakupovanje, prehranjevanje, zdravje.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989.
T. Bojadžiev, I. Kucarov, J. Penčev. S?vremenen b?lgarski ezik. Fonetika, leksikologija, slovoobrazuvane, morfologija, sintaksis. Sofija, 1998.
L. Andrejčin, L. Georgiev, S. Ilčev, N. Kostov, I. Lekov, S. Stojkov, C. Todorov. B?lgarski t?lkoven rečnik. Četv?rto fototipno izdanie, Sofija, Izdatelstvo na BAN, 1993.
E. Perniška, D. Blagoeva, S. Kolkovska. Rečnik na novite dumi i značenija v b?lgarskija ezik. Sofija, Nauka i izkustvo, 2001.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003.
V. I. Georgiev idr. B?lgarski etimologičen rečnik. Tom I-V. Sofija, 1978-2003.
Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. P?rva i vtora čast. Veliko T?rnovo, 2004.