Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Deležniki in deležja v bolgarščini; posebnosti glagolskega vida in načina; branje in prevajanje bolgarskih besedil v slovenščino; tvorjenje zapletenejših samostojnih besedil (praktičnosporazumevalnih, uradnih) v bolgarščini.
Teme: bolgarska zgodovina, kultura in umetnost, sodobna bolgarska družba.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989.
T. Bojadžiev, I. Kucarov, J. Penčev. S?vremenen b?lgarski ezik. Fonetika, leksikologija, slovoobrazuvane, morfologija, sintaksis. Sofija, 1998.
L. Andrejčin, L. Georgiev, S. Ilčev, N. Kostov, I. Lekov, S. Stojkov, C. Todorov. B?lgarski t?lkoven rečnik. Četv?rto fototipno izdanie, Sofija, Izdatelstvo na BAN, 1993.
E. Perniška, D. Blagoeva, S. Kolkovska. Rečnik na novite dumi i značenija v b?lgarskija ezik. Sofija, Nauka i izkustvo, 2001.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003.
M. Janakaiev, N. Kotova. Grammatika bolgarskogo jazyka. Moskva, 2001.
V. I. Georgiev idr. B?lgarski etimologičen rečnik. Tom I-V. Sofija, 1978-2003.
Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. Treta čast. Veliko T?rnovo, 2005.
S. Igov. Istorija na b?lgarskata literatura. Sofija, 2002.