Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Vsebina

Študentje in študentke se bodo najprej seznanili z zgodovinskimi, geopolitičnimi in kulturnimi posebnostmi Tajvana. Vsebina bo osredotočena zlasti na relacije med otoškim in celinskim delom širše kitajske regije, tako v preteklem obdobju zgodovinskega razvoja, kot tudi v sodobnem kontekstu. Poznavanje strukturnih, kot tudi konkretnih implikacij teh kompleksnih odnosov je nujno za širše in bolj poglobljeno razumevanje kitajske kulturno – jezikovne regije in zato predstavlja pomemben vidik splošnega sinološkega znanja.