Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis

- nadaljevanje poudarka pri prevajanju besednih zvez
- kontrastivno zasnovana primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom (predvsem Severno Ameriko in Veliko Britanijo)
- razlike med prevodom in izvirnimi teksti v ciljnem jeziku
- vloga in odgovornosti prevajalca.

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravi predavatelj./The class is based on material prepared by the instructor.
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki, na primer:/Students are expected to have access to various monolingual and bilingual dictionaries in electronic or paper form; for example:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary; e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70,000 entries) from a major British or American publisher; e.g.: Longman, Collins, Oxford, Chambers, etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual one-volume English dictionary (approx. 170,000 entries) from a major British or American publisher; e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.?
5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., & Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, & Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji. / Optional: various specialized dictionaries (e.g., a dictionary of false friends, Longman Language Activator, rhyming dictionaries, thesauri, dictionaries of synonyms, pictorial dictionaries, various encyclopedias, terminological dictionaries, English-German, English-French, English-Italian, English-Spanish bilingual dictionaries).