Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Lokalizacija in prevajalski projekti

Prevajalski seminar IV (ANG-SLO): Lokalizacija in prevajalski projekti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

1. Uvod v lokalizacijo: Lokalizacija, globalizacija, transkreacija. Orodja in delovni procesi pri lokalizacijskih projektih.
2. Jeziki za označevanje: XML, HTML. Datotečni formati: TMX, TBX, XLIFF. Pretvorbe formatov. Regularni izrazi.
3. Tehnično prevajanje: zakonska določila, struktura dokumentacijskih besedil, prevajalske strategije. Pogosti simboli in okrajšave. Tehnični vidiki.
4. Trženjsko prevajanje in prilagajanje, transkreacija. Zgradba spletišč.
5. Orodja: prevajalska namizja, lokalizacijska orodja, strojni prevajalniki.
6. Prevajalski projekt za realnega naročnika. Celovita izvedba projekta s finančnim načrtovanjem, pripravo virov, jezikovnimi fazami, obračunom in zaključno analizo.

Pym, A., 2013. Translation skill-sets in a machine-translation age. Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal, 58(3), pp.487-503. https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2013-v58-n3-meta01406/1025047ar/
Vintar, Š., 2016. Prevajalske tehnologije. Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 287774464