Prevajanje 2

Prevajanje 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, izr. prof. dr. Šabec Maja, lekt. Geršak Marija Uršula, prof. dr. Markič Jasmina

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov in virov pri prevajanju.
Prevajanje književnih besedil iz španščine v slovenščino.
Splošni in specifični problemi prevajanja umetnostnih besedil.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in prevodom.
Slogovne in žanrske specifike umetnostnih besedil.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju umetnostnih besedil povzročajo največ težav.
Analiza, primerjava, vrednotenje prevodov.

CORPAS PASTOR, G. (ed.) (2000): Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Granada: Comares
GARCÍA YEBRA, V. (1982): Teoría y práctica de la traducción, 2 tomos. Madrid: Gredos.
GARCÍA YEBRA, V. (2004): Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor. Madrid: Gredos
GROSMAN, M. e tal. (1997): Knjževni prevod. Ljubljana: FF
HURTADO ALBIR, A. (2001): Traducción y traductología. Madrid: Cátedra
MIGUEL, Elena de (ur.) (2009): Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento, (Cilengua, 3). San Millán de la Cogolla: Instituto historia de la lengua.
MOYA, Virgilio (2004): La selva de la traducción. Madrid: Cátedra
NEWMARK, Peter (1992): Manual de traducción. Madrid: Cátedra-Lingüística
PAMIES BERTRÁN, Antonio (ur.), LUQUE DURÁN, Juan de Dios (ur.) (2007): Interculturalidad y lenguaje. 2, Identidad cultural y pluralidad lingüística, (Collectae). Granada: Granada Lingvistica,

Dvojezični špansko-slovenski in slovensko- španski slovarji.
Enojezični španski slovarji (npr. Diccionario de la lengua espanola - Real Academia Espanola, Diccionario panhispánico de dudas – RAE, Gran diccionario de uso del espanol actual SGEL, Diccionario de uso del espanol actual CLAVE, Diccionarios VOX, Larousse in drugi)
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU, DZS
Slovenski pravopis (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU