Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hafner Miha, izr. prof. dr. Štajnpihler Božič Tilen, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Predmet obsega prevajanje raznovrstnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na
skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih
besedilnih vrst v slovenskem in angleškem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo
potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.

Prevajanje besedil različnih žanrov:
- uporaba teoretskih spoznanj v praksi
- aktivno sodelovanje v prevajalskem procesu in reševanje prevodnih težav v realnem času
- prevajanje kolokacij
- prevajanje vseh segmentov (leksikalnega) pomena, posebej tudi sloga
- primerjava kohezivnih elementov v obeh jezikih
- stopnja formalnosti besedil.

Slovarji slovenskega jezika in druge podatkovne zborke, od besedilnih do specializiranih terminoloških:
- Slovarji na portalu Fran: https://fran.si
- Viri in orodja za slvenščino na spletnio strani CJVT: https://www.cjvt.si/viri/

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki/Students are expected to have access to various mono and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form:
Slovar kolokacij, npr./A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr./Amonolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.

Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr./A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.
Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman
Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji./

Optional: different specialised dictionaries, e.g. a dictionaries of false friends, Longman Language Activator (1993), rhyming dictionaries, thesauri, dictionaries of synonyms, pictorial dictionaries, different encyclopaedias, terminological dictionaries, English-German, English-French, English-Italian, English-Spanish bilingual dictionaries.