Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Plesničar Mihelj Mojca s.p., prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet obsega prevajanje raznovrstnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na
skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih
besedilnih vrst v slovenskem in angleškem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo
potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.

Prevajanje besedil različnih žanrov:
- uporaba teoretskih spoznanj v praksi
- aktivno sodelovanje v prevajalskem procesu in reševanje prevodnih težav v realnem času
- prevajanje kolokacij
- prevajanje vseh segmentov (leksikalnega) pomena, posebej tudi sloga
- primerjava kohezivnih elementov v obeh jezikih
- stopnja formalnosti besedil.