Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet obsega prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na
skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih
besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, spletna besedila) v slovenskem in francoskem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.

Obravnavani bodo tudi naslednji najpogostejši prevajalski problemi, kot so:
- Prevajanje pogostih kolokacij
- Kontrastivna in primerjalna analizaskladnje in besednega reda
- Primerjalna analiza elementovvezljivosti
- Registri in stopnje formalnosti.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Obvezni:/ Dictionaries in electronic and printed form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

Priporočljivi:/Recommended:
5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji./ Various specialised dictionaries and other resources are also recommended: dictionaries of false friends, rhyming dictionaries, thesauri, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, various encyclopaedias, terminological dictionaries (e.g. of philosophy, literary theory), English-French bilingual dictionaries.