Psihologija organizacijske dinamike

Psihologija organizacijske dinamike

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina

Vsebina

Predmet se osredotoča na socialne in psihološke procese, ki potekajo v delovnih okoljih, tudi skozi časovno perspektivo. Predstavlja nadgradnjo predmeta Organizacijska psihologija:
(i) Organizacija kot odprt sistem
(ii) Življenjski ciklus organizacije in spremembe v času
(iii) Socialni kontekst kot determinanta individualnega in skupinskega organizacijskega vedenja
(iv) Ranljive skupine in delo: zgodovinske in sodobne neenakosti v povezavi z delom, vključevanje in preprečevanje diskriminacije
(v) Izbrana poglavja: privabljanje/ izbor/ motiviranje/ nagrajevanje/ zadrževanje kadrov skozi perspektivo organizacijske dinamike