Rimska arheologija 2

Rimska arheologija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Vsebina

Prostorska organiziranost materialne kulture: rezidualnost, reprezentativnost, intencionalnost. Institucije in prostorske strukture antike: skupnost, država (statusi skupnosti – političnih / profesionalnih / religioznih, mestna / državna skupnost, politični sistem – institucije in meje suverenosti ljudstva, statusi teritorijev, državna infrastruktura in uprava, vojska, javna religija in druge religije). Arhitekturna / urbanistična teorija antike. Gromatična disciplina. Prvine načrtovanja antičnih prostorskih struktur: merski sistemi, modularnost, kompozicija. Lokacijski kriteriji: naselja – mesta / ruralni centri / trgovske postojanke / kultna središča / cestne postaje / vile / kmetije; obrambni objekti in sistemi; komunikacije; komunalna infrastruktura. Načrtovane antične krajine. Arheologija javnih funkcij: političnih (forum, komicij, kurija, bazilika; uprave, arhivi, zakladnice; spomeniki), religioznih (mesta, objekti in inventarji kulta: javni kulti in spremljajoča dogajanja – ludi…), razvedrilnih (kopališča, teatri, amfiteatri, navalia), infrastrukturnih (ceste, poštna služba, pristanišča, vodovodi, kanalizacija, izsuševanja in kanali, limitacije), gospodarskih (rudniška območja, državne kovnice in orožarne, trgovske izpostave, tržnice in skladiščni kompleksi) in obrambnih (arheologija vojske – oprema vojaka, vojaški / obrambni objekti, obrambni sistemi). Funkcionalne tipologije z javnimi funkcijami povezanih objektov in inventarjev. Tipi spremljajočih epigrafskih spomenikov.