Seminarske vaje iz novejše zgodovine

Seminarske vaje iz novejše zgodovine

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Študentje se s seminarskim delom uvajajo v iskanje literature in zgodovinskih virov ter pri uporabljanju različnih pripomočkov. Seznanijo se z delom z vodniki po arhivih bibliografskimi priročniki, z delom s statističnimi viri, z delom s spominsko literaturo, pisanjem poročil o historični literaturi, z delom z različnimi vrstami atlasov, z delom z različnimi vrstami arhivskega gradiva. Naučijo se izdelovati znanstveni aparat. Obiščejo arhive in muzeje.