Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine

Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, izr. prof. dr. Čebron-Lipovec Uršula

Vsebina

Kritični pregled preteklih in sodobnih antropoloških teorij, ki se ukvarjajo z vprašanji državljanstva, etničnih manjšin in migracijskih gibanj v Evropi. Komparacija antropoloških raziskav s pristopi drugih disciplin (sociologija, politologija, ekonomija, psihologija, geografija, pravo in socialno delo). Primerjalna analiza različnih konceptov (državljanstvo in državljanske pravice, avtonomija migracij, imigracija vs. emigracija, etnične manjšine, azil in pravica do azila, politični vs. ekonomski migrant idr.) v Sloveniji in v različnih evropskih državah. Predstavitev in analiza slovenskih antropoloških raziskav, ki se ukvarjajo z etničnimi manjšinami in sodobnimi migracijskimi trendi v Sloveniji. Priprava in evalvacija samostojnega raziskovalnega dela na področju migracij in etničnih manjšin.

Pri vajah bodo študentke in študenti opravili samostojno raziskavo med pripadniki etničnih manjšin v Sloveniji oziroma v skupnosti priseljencev.