Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije

Specialna področja prevajanja: Prevajalske tehnologije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

1. Prevajalske tehnologije - pregled
2. Programi s pomnilnikom prevodov
3. Datotečni formati in zapisi: XLIFF, TBX, TMX
4. SDL Trados Studio:
a) prevajanje enostavnega projekta
b) prevajanje z obstoječim pomnilnikom prevodov
c) prevajanje dokumentov PDF
d) upravljanje pomnilnikov prevodov
e) vodenje prevajalskih projektov
f) terminološko delo z MultiTermom
5. Orodja za zagotavljanje kakovosti (QA)
6. Lokalizacijska orodja
7. Jezikovne tehnologije in prevajanje
8. Strojno prevajanje
9. Pridobitev certifikata SDL Trados