Starejša italijanska književnost

Starejša italijanska književnost

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Lazar Kristina, red. prof. dr. Farinelli Patrizia, red. prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet uvaja študenta v literarnoteoretske in literarnozgodovinske značilnosti italijanske književnosti v obdobju od 13. do 17. stoletja: sicilijanska pesniška šola, sladki novi slog, Dante, geneza in razvoj renesanse, Boccaccio in Petrarka, renesančna komedija, renesančni traktat (Bembo, Machiavelli, Castiglione), renesančni viteški in junaški ep ter baročna književnost.