Teorija prevajanja

Teorija prevajanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Slušatelji se seznanijo s področjem delovanja teorije prevajanja, z njeno strukturo, razdelitvijo in osnovno terminologijo. Seznanijo se zgodnjimi razmišljanji o prevajanju, in sicer prek spisov Cicera, Hieronima in Martina Luthra. Prek spisov Friedricha Schleiermacherja, Romana Jakobsona, Walterja Benjamina, Jacquesa Derridaja se seznanijo z mejniki v razvoju teorije prevajanja. Etični obrat je predstavljen prek prevodoslovnih del Antoinea Bermana, Henrija Meschonnica ter Paula Ricoeurja. V nadaljevanju so predstavljene znanost prevajanja Eugenea Nide, teorija skoposa Hansa Vermeerja, deontološka misel Christiane Nord, Ericha Prunča in Andrewja Chestermana ter situacija na sodobnem slovenskem prevajalskem trgu. Nadalje so predstavljeni sistemska teorija prevajanja Gideona Touryja in misel Itamarja Even-Zoharja, kulturni obrat prek del Andréja Lefevera in kulturni materializem v misli Lawrencea Venutija. Na koncu so predstavljene najsodobnejše smeri v teoretičnem prevodoslovju: postkolonialne in feministične smeri v teoriji prevajanja ter sociologija prevajanja. Pri vsaki od teh tem bo poseben poudarek dan etičnemu premisleku in etičnim posledicam posameznih prevodnih in prevajalskih odločitev.

Kocijančič Pokorn, Nike. 2003. Misliti prevod: Izbrana besedila iz teorije prevajanja od Cicerona do Derridaja. Ljubljana: Študentska založba.
Platon. 2004. Kratilos. Celje: Mohorjeva družba.
Holmes, James S. (1972, 1975) 1994. »The Name and Nature of Translation Studies«. V: Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam, Atlanta: Rodopi.
Koskinen, Kaisa in Nike K. Pokorn (ur). 2021. Routledge Handbook of Ethics in Translation Studies. New York, London: Routledge.