Urbana in transnacionalna antropologija

Urbana in transnacionalna antropologija

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Predmet je nadgradnja temeljnega znanja iz urbane antropologije s prve stopnje študija. Začne se s pregledom terminologije in razvoja urbane ter transnacionalne antropologije, njenih specifik in predmeta raziskave. Sledi kratek pregled zgodovine urbane antropologije in njene prevladujoče teoretske paradigme, zlasti dela, ki je povezan z migracijami in globalnimi procesi. Sledi razprava o metodologiji raziskovanja transnacionalnih migracij in povezav ter kompleksnih pojavov v urbanih okoljih. Nato bomo predstavili najbolj vidne teorije transnacionalnih kulturnih tokov in migracijske teorije ter razpravljali o primerih migracij in implikacijah za urbana okolja (komparativno v Evropi in drugod po svetu). Naslednja tema je etnična in kulturna podoba urbanih okolij v kontekstu transnacionalnih migracij. Predmet se zaključi s temo globalnih oziroma svetovnih mest, njihovo vpetostjo v regionalne in globalne kontekste ter posledicami za ekonomsko in socialno neenakost.

1. Appadurai, Arjun, 1996, Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press.
2. Erdentug, Aygen in Freek Colombijn, ur., 2002, Urban Ethnic Encounters: The Spatial Consequences. London: Routledge.
3. Hannerz, Ulf, 1996, Transnational Connections: Culture, People, Places. London: Routledge.
4. Kirby, Peter Wynn, ur., 2010, Boundless Worlds: An Anthropological Approach to Movement. Oxford in New York: Berghahn books.
5. Kearney, Michael, 1995, ‘The local and the global: The anthropology of globalization and transnationalism.’ Annual Review of Anthropology 24: 547-565.
6. Low, Setha M., 1999, Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press.
7. Marcus, George E., 1995, ‘Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography.’ Annual Review of Anthropology 24: 95-117.
8. Massey, Doreen, 2010, World city, Cambridge and Malden: Polity Press.
9. Rapport, Nigel, in Andrew Dawson, ur., 1998, Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World of Movement. Oxford: Berg.
10. Sassen, Saskia, 1991, The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Princeton University Press.
11. Sheller, Mimi in John Urry, 2006, 'The New Mobilities Paradigm.' Environment and Planning 38: 207-226.
12. Smart, Alan, in Josephine Smart, 2003, 'Urbanization and the Global Perspective.' Annual Review of Anthropology 32: 263-285.
13. Smith, Michael Peter, 2001, Transnational Urbanism: Locating Globalization. Malden in Oxford: Blackwell.