Zgodovina žensk

Zgodovina žensk

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka, doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina predmeta se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Izbira teme je v sozvočju z najbolj inovativnimi raziskovalnimi projekti na področju zgodovine žensk. Vsebina seminarja so posamična vprašanja, ki zadevajo najrazličnejše plati ženskega življenja, delovanja in ustvarjenja v preteklosti. Poudarek bo na posameznih pravnih okvirih in družbenih strukturah, ki so določali materialno življenje žensk v preteklosti, na njihovem delovanju v zasebni in javni sferi. Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju ženskega doživljanja politično prelomnih zgodovinskih obdobij.

L. Accati, Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev, Ljubljana 2001, 322 str.
M. Verginella, Ženska obrobja, Ljubljana 2005, 203 str
D. F.Good, M.Grandner in M. J. Maynes (ur.), Austrian Women in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Austrian Studies, Oxford, 1996, 237 str
G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 432 str
Raewyn Connell: Moškosti. Ljubljana: Krtina, 2012, 422 str
Jodi Vanderberg Davis, Modern Motherhood: An American History, Rutgers University Press, 2014, 392 str.