Izgradnja knjižničnih zbirk

Izgradnja knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan, doc. dr. Švab Katarina

Vsebina

- Definicije in parametri izgradnje knjižničnih zbirk.
- Načrtovanje, oblikovanje in razvijanje nabavne politike.
- Osnovna zbirka (definicije, oblikovanje).
- Izgradnja knjižničnih zbirk glede na področje oziroma uporabnike.
- Pridobivanje gradiva, uvrščanje v zbirko in dajanje v uporabo.
- Odgovornost za oblikovanje knjižnične zbirke:
• Vpliv tehnologije,
• Lastništvo/dostop,
• Kakovost/povpraševanje.
- Mednarodni, nacionalni standardi, priporočila za izgradnjo knjižničnih zbirk.
- Vrednotenje knjižničnih zbirk.
- Vzdrževanje zbirke (izločanje in odpisovanje).