Jezikovne vaje II

Jezikovne vaje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška, lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

• Besedišče področij in komunikativna izhodišča: 

• Sodobne družbene teme s področja študija in šolanja, znanosti in tehnike, zgodovine, umetnosti, politike (EU, D-A-CH), jezika in medijev (besedila iz časopisov, revij in knjig, televizijski in videoposnetki ipd.)

• Slovnica: Izbrana slovnična poglavja se navezujejo na predavanja o skladnji v komunikativnem kontekstu.

Poudarjena je pravilna uporaba standardnih jezikovnih struktur in govornih vzorcev v povezavi s predvidljivimi situacijami ter ustrezna uporaba poljudno-strokovnega in uradniškega jezika.