Lektorske vaje I/2

Lektorske vaje I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih konverzacijskih tem:
jedlá a napoje (jedi in pijače), štúdium, práca, relax (študij, delo, oddih), služby (storitve), šaty robia človeka (obleka naredi človeka), spomienky a plány (spomini in načrti), počasie (vreme).

Slovnica:
Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni