Lektorske vaje II/1

Lektorske vaje II/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih tem: poglobitev teme rodina a bývanie (družina in življenje), voľný čas, dovolenka a šport (prosti čas, dopust in šport), doprava a cestovanie (promet in potovanje), médiá (mediji), nákupy a služby (nakupovanje in storitve), škola a práca (šola in delo)
Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.