Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit

Magistrska naloga in zaključni magistrski izpit

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Pri zaključnem magistrskem izpitu študenti tolmačijo besedilo iz tujih jezikov v slovenščino, pri jeziku B tudi iz slovenskega v tuji jezik.

Pri magistrskem izpitu na programu Tolmačenje poleg izvajalcev programa sodelujejo še izpraševalci iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter univerz iz združenja EMCI.

V magistrski nalogi se študentje samostojno znanstveno posvetijo enemu od področij uporabe tolmačenja (konferenčno, sodno, azilno, skupnostno, tolmačenje znakovnega jezika), zberejo in analizirajo obstoječe vire, postavijo svoje hipoteze in jih dokažejo ali ovržejo s konkretno analizo tolmačenja, predpisov za posamezno področje ali raziskujejo uporabo sodobnih tehnologij pri tolmačenju.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.
The bibliography depends on the topic of the Master's thesis.