Magistrsko delo 1

Magistrsko delo 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela.

Magistrsko delo 1 študent oz. študentka pripravlja v dogovoru z izbranim mentorjem ali mentorico na dogovorjeno temo, in sicer samostojno, z mentorjem pa opravi 10 ur individualnih konsultacij.