Magistrsko delo 2

Magistrsko delo 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:25

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela.

Magistrsko delo 2 študent oz. študentka pripravlja v dogovoru z izbranim mentorjem ali mentorico na dogovorjeno temo, in sicer samostojno, z mentorjem pa opravi 20 ur individualnih konsultacij.