Magistrsko delo 2

Magistrsko delo 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 25

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela.

Magistrsko delo 2 študent oz. študentka pripravlja v dogovoru z izbranim mentorjem ali mentorico na dogovorjeno temo, in sicer samostojno, z mentorjem pa opravi 20 ur individualnih konsultacij.