Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bartulović Alenka, doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, izr. prof. dr. Čebron-Lipovec Uršula, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Hudales Jože, izr. prof. dr. Kozorog Miha, izr. prof. dr. Repič Jaka, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Baskar Bojan, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Mencej Mirjana, red. prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Izdelava magistrskega dela poteka na podlagi intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi diplomanta ali diplomantko k izdelavi magistrskega dela, mu ali ji svetuje branje literature ter ga ali jo usmerja v raziskovalnem delu, ki praviloma obsega daljše empirično etnografsko delo na terenu, iskanje in analizo drugih virov ter branje in uporabo relevantne znanstvene literature. Posebno pozornost študent(ka) in mentor posvetita pisanju magistrskega dela, ki se izteče v znanstveno ali strokovno sintezo vsega gradiva. Magistrsko delo na dvopredmetnem študiju obsega od 50 do 70 strani (90-120.000 znakov s presledki) in je opremljeno z znanstvenim aparatom. Sklepno dejanje študija je javni zagovor magistrskega dela, ki praviloma poteka v okviru magistrskega seminarja.