Makedonska književnost

Makedonska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Zgodovina zbiranja makedonskega ljudskega slovstva (Marko Cepenkov, brata Miladinova, Štefan Kociančič); srednjeveško pismenstvo (Kliment Ohridski, Naum Ohridski, ohridska književna šola); razsvetljenstvo (Joakim Krčovski, Kiril Pejčinović), romantika in preporod, utemeljitelji makedonske književnosti (Konstantin Miladinov, Rajko Žinzifov, Grigor Prličev, Vojdan Černodrinski); bitova drama in poezija v prvi polovici 20. stoletja (Vasil Iljoski, Anton Panov, Kočo Racin), književnost po kodifikaciji makedonskega knjižnega jezika: realizem, modernizem in postmodernizem.
Seminarske analize izbranih literarnih besedil.