Moderna nemška književnost

Moderna nemška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virant Špela

Predmet  nudi  vpogled  v  literarno  ustvarjanje  poznega 20. in 21. stoletja, torej tudi s tistim delom literarnega ustvarjanja, ki še ni kanoniziran. Pri tem se študentje seznanijo z raznolikostjo modernih tematik in pisav v nemškem govornem prostoru. Pri seminarskem delu aplicirajo kompetence, pridobljene pri predmetih Literarni sistem I in II. Spoznavajo oblike in načine posredovanja, refleksije in vrednotenja literature v različnih sodobnih medijih. 

Leonie Marx (2005): Die deutsche Kurzgeschichte. Stuttgart: Metzler.

Wieland Freund / Winfried Freund (Hrsg.) (2001): Der deutsche Roman der Gegenwart. München: Fink.